uppdaterat måndag 15 juli

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Inga driftstörningar för tillfället...

Åtgärder vid översvämning

När det regnar kraftigt och vid skyfall kan översvämningar inträffa. Det första du ska göra om du drabbats av en översvämning är att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Akuta åtgärder vid översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de lokaler som drabbats av översvämningen. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • I nödsituation kontakta räddningstjänst.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Anmäl alltid källaröversvämning till ditt försäkringsbolag. Det är försäkringsbolaget som ersätter eventuella skador och som hjälper dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet.

Rapportera översvämningen till oss

Rapportera även översvämningen till oss. Då kan vi se samband och få en bild över var de största problemen finns. Det bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

Du kan använda formuläret längre ner på den här sidan eller kontakta kundtjänst via e-post eller telefon. Om du skickar ett mejl ska du ange:

 • namn,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • e-postadress,
 • beskrivning av skada/ärende och
 • datum och tid för händelsen.

Observera att denna rapportering endast är information till oss om att källaröversvämningen skett. Du kommer inte automatiskt bli kontaktad av oss när du rapporterar att en källaröversvämning skett. Vi kontaktar dig om vi har frågor.

Ansvarsfördelning vid översvämningar

 • Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.
 • Din hemförsäkring täcker en del skador som kan uppstå. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i just din försäkring.

Vårt ansvar vid översvämningar

 • Vi är ansvariga om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller om dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav.
 • Gränsen för ansvaret går vid förbindelsepunkten
 • Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade “förbindelsepunkten”, som vanligen är placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Översvämning

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress*

Uppgifter om fastighetsägaren

Namn*
Fastighetsägarens adress*
ÅÅÅÅ streck MM streck DD
Tid för händelsen*
:
Godkända filtyper: jpg, jpeg, gif, png, pdf, Max filstorlek: 5 MB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.