uppdaterat tisdag 2 aug kl 15.07 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Vattenavstängning i Tomelilla

Tomelilla kommun - Delar av Cirkelgatan, Hantverkaregatan, Norreplan, Norreplansgatan, Skräddaregatan och Västra Vinkelgatan
2022-08-10 07:00 - 2022-08-10 16:00

På grund av ett ledningsarbete stänger Österlen VA av vattnet för boende på delar av Cirkelgatan, Hantverkaregatan, Norreplan, Norreplansgatan, Skräddaregatan och Västra Vinkelgatan onsdagen den 10/8 klockan 07-16. Tappa upp vatten för eget bruk innan avstängning. Vattentank kommer att finnas tillgänglig på gröningen vid Västra Vinkelgatan. När vattnet åter släpps på, låt det rinna en stund innan användning för att minska luft och missfärgning. Vi beklagar besväret. osterlenva.se

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande t.ex. driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice

Begränsad framkomlighet på Jaktgatan

Simrishamn - Brantevik
2022-06-08 07:30 - 2022-07-22 16:00

Vi kommer med preliminär start V.23 att utföra ett VA-arbete i grönområde, Jaktgatan, Laurusgatan och i gång- och cykelväg mellan Jaktgatan och Laurusgatan. Tiden för arbetet beräknas pågå till och med V.29.

För att arbetet ska kunna ske både säkert och effektivt kommer det medföra att Jaktgatan tillfälligt stängs för genomfart. Omledning av trafiken kommer ske via gång- och cykelväg anslutande till Laurusgatan. Även framkomligheten kommer påverkas i området. Arbetet kan tillfälligt medföra att infarter inte kan användas då dessa blockeras av tex. arbetsmaskiner och schakt. Vi ber er då att parkera på annan plats på intilliggande gator. Efterhand som arbetet fortskrider kommer de fastighetsägare som berörs att kontaktas.

Vi har gått ut med information via sms till boende i området. Om du inte fått något sms ber vi dig att besöka vår hemsida och registrera dig för sms-utskick, läs mer på www.osterlenva.se/kundtjanst.

Vad är du på jakt efter?

Publicerad söndag 1 maj 2022

Tryggat vatten till delar av norra Simrishamns kommun

Från och med april 2022 förser vattenverket i Brösarp vissa av de norra delarna av Simrishamns kommun med dricksvatten. Det innebär att området nu har en tryggare försörjning av dricksvatten även under de mest intensiva sommarmånaderna.

Detta projekt, tillsammans med ombyggnaden av avloppsreningsverket i Kivik, innebär att infrastrukturen för vatten och avlopp i norra delen av Simrishamn, nu har den kapacitet som krävs för att kommunen ska kunna fortsätta växa och utvecklas.


- Vi arbetar långsiktigt med att komplettera dricksvattenförsörjningen i Simrishamns kommun med vatten från grannkommuner. Vi har även påbörjat arbetet med att koppla samman vattenledningar från Ystads kommun med Simrishamn. Det ska vara klart hösten 2023, säger Johan Persson, vd Österlen VA.

Dricksvattenförsörjningen i vissa delar, främst Kiviksområdet,  norra delen av Simrishamn är alltså tryggad även under den intensiva turistsäsongen. Men vi måste alla ta ansvar och hjälpas åt att använda vatten på ett hållbart sätt.

- Att använda vatten klokt är ett viktigt budskap från oss och hela vattenbranschen. Även om vi har säkrat vattentillgången under sommaren strävar vi efter ett hållbart vattenuttag. Det innebär att det finns en balans mellan hur vi beter oss och en varsamhet kring våra vattenresurser, säger Johan Persson.Johan Persson, VD Österlen VA