Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Inga rapporterade driftstörningar för tillfället

Vad är du på jakt efter?

Publicerad fredag 21 juli 2023

Bevattningsförbud i vissa delar av Simrishamns kommun

Nu använder många väldigt mycket vatten samtidigt och produktionen i vattenverken går på maxkapacitet. Därför är det bevattningsförbud från och med den 21 juli i vissa orter i Simrishamns kommun.

Det kommunala dricksvattnet bara får användas till mat, dryck och personlig hygien.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

- bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).

- bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

- fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.

- högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.


När gäller förbudet?

Från och med 21 juli tillsvidare.

I följande orter:

Listarum

Komstad

Gärsnäs

Östra Tommarp

Östra Herrestad

Hammenhög

Hannas

Vallby

Blästorp

Östra Hoby

Borrby

Borrby tuvor

Borrby strand

Skillinge

Glimminge

Örnahusen/Norrekås

Kyhl

Sandby

Sandby strand

Mälarhusen

Gislövshammar


Varför införs bevattningsförbud?

Nu använder många väldigt mycket vatten samtidigt. Vattenverken är därför nära sin maxkapacitet vilket gör att de överbelastas och inte hinner återhämta sig. När vattenuttaget är så högt kan dessutom grundvattennivåerna sjunka vilket vi måste försöka förhindra. Även om bevattningsförbudet är begränsat till vissa orter är det viktigt att alla som bor i Simrishamns kommun är sparsamma med vattnet och använder det på ett ansvarsfullt vis.


För vem gäller bevattningsförbudet?
Bevattningsförbudet gäller alla i dessa orter som får sitt vatten från det kommunala VA-nätet, både privatpersoner och företag. De som tar vatten ur egen brunn omfattas inte av förbudet men vi uppmanar även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten, det är samma grundvatten vi använder.


Hur länge gäller bevattningsförbudet?
Förbudet gäller tills vidare. Ett sms skickas ut när förbudet hävs.Läs mer om hållbar vattenanvändning.


Aktuellt

Vad är hållbar vattenanvändning

Att spara på vatten och att använda vatten hållbart är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor. I Sverige har vi vant oss vid en ovanlig lyx: rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. Vi behöver alla förstå och uppskatta det värdefulla vatt

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat våra svar på vanliga frågor om vatten och avlopp.

Tryggat vatten till delar av norra Simrishamns kommun

Från och med april 2022 förser vattenverket i Brösarp vissa av de norra delarna av Simrishamns kommun med dricksvatten.

Vatten från Ystad säkrar dricksvattnet

Vatten från Ystad ska trygga dricksvattenförsörjningen i södra delarna av Simrishamn. Enligt planen ska de nya ledningarna tas i drift vintern 2023.

Viktiga VA-ledningar förnyas i Tomelilla

Flera viktiga huvudledningar har under året bytts ut i Tomelilla. I samband med det senaste projektet har stamledningarna till reningsverket Rosendal förnyats, där stora delar av centralortens avloppsvatten rinner dygnet runt.

Stort projekt i Haväng säkrar avloppsvattnet och miljön

Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala spillvattennätet och samtidigt få nya vattenledningar. Målet är att säkerställa att föroreningar från spillvattnet inte hamnar i naturen och att hushållen får en framtidssäkrad avloppshantering.

Nytt vattenskyddsområde – för att skydda råvattnet

Simrishamns kommun har genom Österlen VA tagit fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde för två vattentäkter i kommunen. Att inrätta vattenskyddsområde för värdefulla dricksvattentillgångar är ett viktigt steg för att säkra vattenförsörjningen på lång sikt.

Avloppsvatten från Kivik kan renas till dricksvattenkvalitet enligt ny rapport

Rapporten Återanvändning av renat avloppsvatten är resultatet av ett arbete som initierats av Lunds universitet och utförts i samarbete med Österlen VA. Den visar att renat avloppsvatten från Kivik håller så pass bra kvalitet att det kan användas

Halvvägs mot vatten från Ystads kommun

Arbetet med ledningen som ska koppla samman dricksvattennätet i Simrishamns kommun med Ystads kommuns har nu kommit halvvägs. När vatten från Ystad börjar levereras kan kunderna förvänta sig ett mjukare vatten i tillräckliga mängder året runt.

Rester av bekämpningsmedel i vattnet i delar av norra Simrishamns kommun

Österlen VA har efter provtagning funnit rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Mellby, Skogsdala och Svinaberga i Simrishamns kommun. Vattnet innebär dock ingen risk för konsumenterna och kan därför användas som vanligt.

Avloppsledning mellan Tommarp och Bjärsjö renoveras

Under sommaren och hösten pågår ett större ledningsarbete längs väg 11 mellan Tommarp och Bjärsjö samt inne i Järrestad och Bjärsjö. Det är en stor avloppsledning som ska förnyas genom så kallad relining.

Bevattningsförbudet i Simrishamn är hävt

Från och med fredag den 18 augusti gäller inte bevattningsförbudet i Simrishamns kommun längre. Vattenförbrukningen har återgått till normala nivåer. Tack för att du bidrar till en hållbar vattenanvändning!