uppdaterat måndag 15 juli

Driftstörningar

Akuta ärenden
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Inga driftstörningar för tillfället...

Taxa och avgifter

Vi behöver ta ut vissa avgifter för att kunna se till att du alltid har rent vatten i kranen och att ditt spillvatten blir omhändertaget på ett säkert sätt.
De VA-avgifter du betalar går direkt till våra kostnader för kommunalt vatten och avlopp. Vår VA-verksamhet får inte gå med vinst, alltså är avgifterna uträknade för att täcka de årliga kostnaderna vi har för drift och underhåll.

Varför är avgifterna olika mellan kommuner?

Varje kommun tar beslut om sina avgifter. Därför varierar avgifterna utifrån de förutsättningar som din kommun har. I Simrishamn finns en högre andel fritidsboenden som inte använder vatten året runt och då behöver den fasta avgiften vara högre än den rörliga för att täcka kostnaderna. Tomelilla kommun har valt att ha en högre del rörlig avgift. Längst ner på sidan hittar ni respektive kommuns VA-taxa.

Kan pengar jag betalar där jag bor användas i den andra kommunen?

Nej, enligt lagen om allmänna vattentjänster får avgifterna du betalar i en kommun endast användas där. I samarbetet mellan Tomelilla och Simrishamn som Österlen VA tar hand om finns en del gemensamma kostnader som vi måste täcka. Det gör vi genom att dela upp kostnaderna baserat på hur många abonnenter som finns i respektive kommun för att fördela våra medel rättvist mellan kommunerna.

Brukningsavgifter per kommun

Avgifterna du betalar består av en fast årlig avgift och en rörlig avgift som baseras på hur mycket vatten du använder.

Fast avgift per år*
Simrishamn
Tomelilla
Enbart vatten
5 036 kr
1 742 kr
Enbart spillvatten
5 036 kr
2 612 kr
Vatten och spillvatten
6 715 kr
4 353 kr

*Fast avgift avser en normalvilla

Rörlig avgift per m3
Simrishamn
Tomelilla
Enbart vatten
23.21 kr
17.27 kr
Enbart spillvatten
23.21 kr
25.89 kr
Vatten och spillvatten
30.95 kr
43.15 kr

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften blir olika beroende på vilken slags fastighet du ska ansluta och om den ligger i kommunens verksamhetsområde eller inte. Om du köper ett hus som redan är anslutet till kommunalt vatten och avlopp betalar du ingen ny anläggningsavgift. Om du däremot skulle bygga ut eller göra större förändringar i din fastighet kan du behöva betala en tillkommande avgift.

VA-taxa

Bostadsenhetsavgift (lägenhetsavgift)

Bostadsenhetsavgiften finns för att avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare.

Avgiften är ett mått på nyttan fastigheten har av tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Storleken på avgiften baseras på hur många bostadsenheter som finns på fastigheten.

Alla villor och fritidshus betalar normalt en bostadsenhetsavgift oavsett storleken på villan. Finns det till exempel en lägenhet eller en komplementbyggnad (exempelvis attefallshus, gästhus) på fastigheten som har kök, toalett och egen ingång så betalas ytterligare en bostadsenhetsavgift. Det spelar ingen roll om bostadsenheten används av hushållet eller hyrs ut.

Flerbostadshus och verksamheter

Flerbostadshus betalar en bostadsenhetsavgift per lägenhet. Exempelvis ett hyreshus med sju lägenheter betalar sju bostadsenhetsavgifter. För andra fastigheter, som inte är avsedda för bostadsändamål, beräknas varje påbörjad 150 m² bruttoarea som en bostadsenhetsavgift. Denna avgift finns enbart i anläggningsavgiften.

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av samtliga våningsplan. Ytter- och innerväggar, trappor, entresol och inredningsenheter som köksskåp, garderober osv ingår i bruttoarean.

Exempelavgifter per kommun

Här kan du se exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla inom kommunens verksamhetsområde. Om du vill ha ett exakt svar på vad det kostar dig att koppla in kommunalt vatten och avlopp till din fastighet kan du skicka en förfrågan till kontakt@osterlenva.se

Typ av anslutning
Simrishamn
Tomelilla
Vatten, spillvatten & dagvatten
176 011 kr
165 798 kr
Vatten och spillvatten
158 410 kr
149 219 kr
Enbart vatten
90 884 kr
86 656 kr
Enbart spillvatten
120 838 kr
114 245 kr