uppdaterat måndag 29 maj Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Begränsad framkomlighet, Bästemansgatan

Simrishamn - Skillinge
2023-05-29 07:00 - 2023-05-30 16:00

På grund av ett ledningsarbete är det begränsad framkomlighet på Bästemansgatan. In- och utfart till Bästemansgatan är möjligt via Amiralsgatan.

Har du inte fått SMS/e-post med information om detta? Anmäl dig då till vår SMS-tjänst där du får information skickad till dig gällande till exempel driftstörningar som berör din fastighet.
https://osterlenva.se/kundservice 

Vad är du på jakt efter?

Vatten för framtiden

Aktuellt

Halvvägs mot vatten från Ystads kommun

Arbetet med ledningen som ska koppla samman dricksvattennätet i Simrishamns kommun med Ystads kommuns har nu kommit halvvägs. När vatten från Ystad börjar levereras kan kunderna förvänta sig ett mjukare vatten i tillräckliga mängder året runt.

Avloppsvatten från Kivik kan renas till dricksvattenkvalitet enligt ny rapport

Rapporten Återanvändning av renat avloppsvatten är resultatet av ett arbete som initierats av Lunds universitet och utförts i samarbete med Österlen VA. Den visar att renat avloppsvatten från Kivik håller så pass bra kvalitet att det kan användas

Nytt vattenskyddsområde – för att skydda råvattnet

Simrishamns kommun har genom Österlen VA tagit fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde för två vattentäkter i kommunen. Att inrätta vattenskyddsområde för värdefulla dricksvattentillgångar är ett viktigt steg för att säkra vattenförsörjningen på lång sikt.

Stort projekt i Haväng säkrar avloppsvattnet och miljön

Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala avloppsnätet och samtidigt få nya vattenledningar. Målet är att säkerställa att föroreningar från spillvattnet inte hamnar i naturen och att hushållen får en framtidssäkrad avloppshantering.
Avlopp

Kvalitetskontroller av ditt vatten

Vatten
Digital mätare

Vi byter ut alla mätare successivt