uppdaterat fredag 1 jul kl 16.23 Driftsstörningar
Jour
Simrishamn
Tomelilla
Vardagar, kl 7-16
0417-77 78 00
0417-77 78 00
Övrig tid
040-676 90 80
040-676 90 85

Vägavstängning Malmövägen vid Bo Ohlsson

Tomelilla - Malmövägen
2022-07-01 16:20 - 2022-07-04 16:20

Det har skett ett ledningsras på Malmövägen i Tomelilla mellan infarterna till Skräddargatan/Västergatan. Vägen stängs därför av här och trafiken leds om via Västergatan och Skolgatan.

Arbetet startar söndag kl 19.00 och pågår till måndag den 4 juli.

Boende kommer ha tillgång till sina fastigheter.

Begränsad framkomlighet på Jaktgatan

Simrishamn - Brantevik
2022-06-08 07:30 - 2022-07-15 16:00

Vi kommer med preliminär start V.23 att utföra ett VA-arbete i grönområde, Jaktgatan, Laurusgatan och i gång- och cykelväg mellan Jaktgatan och Laurusgatan. Tiden för arbetet beräknas pågå till och med V.28.

För att arbetet ska kunna ske både säkert och effektivt kommer det medföra att Jaktgatan tillfälligt stängs för genomfart. Omledning av trafiken kommer ske via gång- och cykelväg anslutande till Laurusgatan. Även framkomligheten kommer påverkas i området. Arbetet kan tillfälligt medföra att infarter inte kan användas då dessa blockeras av tex. arbetsmaskiner och schakt. Vi ber er då att parkera på annan plats på intilliggande gator. Efterhand som arbetet fortskrider kommer de fastighetsägare som berörs att kontaktas.

Kontaktperson: Sara Karlsén 0417-77 78 06

Vi har gått ut med information via sms till boende i området. Om du inte fått något sms ber vi dig att besöka vår hemsida och registrera dig för sms-utskick, läs mer på www.osterlenva.se/kundtjanst.

Vägavstängning, Gladsax Bygata

Simrishamn - Gladsax
2022-07-07 16:00 - 2022-07-08 22:00

Österlen VA kommer med preliminär start på dagen och kvällen den 7 juli att utföra ett VA-arbete utanför Gladsax Bygata 20 och 22.

För att arbetet ska kunna ske både säkert och effektivt kommer det medföra att Gladsax Bygata tillfälligt stängs på kvällen. Vi ber er att parkera på annan plats.

Kontaktperson: Sara Karlsén 0417-77 78 06 och Jens Dahl 0417-77 78 17

Vi har gått ut med information via sms till boende i området. Om du inte fått något sms ber vi dig att besöka vår hemsida och registrera dig för sms-utskick, läs mer på www.osterlenva.se/kundtjanst.

Vi beklagar det besvär arbetet medför!

Vad är du på jakt efter?

Vatten för framtiden

Avlopp

Kvalitetskontroller av ditt vatten

Vatten
Digital mätare

Vi byter ut alla mätare successivt